Twee meter diepe en zestien meter brede voortuin

Deze voortuin heeft een zeer bijzonder formaat. Twee meter diep en zestien meter breed. Toch is het een geslaagde tuin geworden door de eenvoudige maar evenwichtige belijning en beplanting. De tuin harmonieert perfect met de reeds aanwezige Catalpa’s.

Zal ik u terugbellen?